آب بندي ديوار حائل آب بندي ديوار حائل .

آب بندي ديوار حائل

ديوار حائل

1- ديوار حائل وزني : ا ين ديوار ا ز بتن عادي يا نصيحت مي كرد ز مصالح بنايي ساخته مي شود و پايداري آن در برابرواژگوني و لغزش بوسيله وزن هرج و مرج ن تامين مي گردد . اين جور ديوار معمولا تا ارتفاع 4 ــ 5 متر اقتصادي مي باشد .

2 - ديوار حائل طره اي : اين ديوار از مدل ديوار بتن داراي سلاح مي باشد كه پايداري آن توسط كارايي طره اي تامين مي گردد . چكيده از پايداري اين ديوار هم از وزن خاك جان دار بر روي پاشنه ديوار تامين مي گردد . اين ديوارها تا ارتفاع 7 متر اقتصادي مي باشند .

آب بندي ديوار حائل

3 - ديوار حائل پشت بند دار : اين ديوار مشابه ديوار طره اي هست با اين تفاوت كه در فواصل منظم داراي پشت بند ها يي عمود بر تيغه ديوار مي باشد . اين پشت بند ها شالوده و بدنه ديوار را به نيز متصل مي نمايند و در مواقعي كه ديوار طويل و يا اين كه ارتفاع آن بسيار است موضوع استفاده قرار مي گيرند . پشت بند ها باعث كاهش لنگر خمشي و برش در ديوار مي گردد . در صورتي كه تيغه هاي تقويتي در جلو ديوار اجرا شوند به آن ديوار مبنا دار گويند .

4 - ديوار حائل صندوقه اي : اين ديوار از قطعات بتن پيش ساخته ، فلز يا چوب ساخته مي شوند و به وسيله مهارهائي كه در خاك كوبيده مي شوند تقويت مي گرد ند .

5 - ديوار حائل نيمه وزني : اين ديوار تقريبا وضعيتي ما در بين ديوار وزني و طره اي دارد و به منظور كاهش بعد ها و مصالح ديوار ميزان اندكي فولاد در آن بكار برده مي شود .

6
- ديوار مبنا پل ها : اين ديوار ها اكثر وقت ها ديوارهاي حائلي مي باشند كه همرا با ديوار هاي جناحي خاكريز دسترسي را نگهداري نموده و حفاظت حتمي در برابر فرسايش و تخريب شالوده پل را آماده مي آورند اين ديوارها از دو جنبه نصيحت ميكرد ساسي از ديگر ديوار هاي حائل متمايز مي گردند :
الف ) عكس العملهاي انتهائي دهانه پل را حمل مي نما يند .

ب ) چون در بالا مهار مي شوند لذا بعيد است كه فشار محرك در خاك پشت آنان توسعه و گسترش يابد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۲:۳۱ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

حفاظت و ايمني چسب آب بندي


ملاحظات :
زمان
محافظت : يك سال در بسته بندي اوليه وضعيت
حفظ : ظرف در بسته، دور از رطوبت و يخزدگي و تابش بي واسطه فروغ و روشنايي خورشيد بهترين
داي نگهداري : 10+ تا 30+ درجه سانتيگراد مدل
بسته بندي : جموع 14 كيلوگرم ( جزءA سطل 5/10 كيلوگرمي ، جزو B سطل 5/3 كيلوگرمي )

حفاظت

 

آب بندي ديوار حائل


و ايمني :
اين كالا آتش گير ميباشد . بايستي از گرما و شعله بدون واسطه به دور نگه داشته شود . در ظرف را بسته نگه داريد . محفظه اجرا بايستي داراي سيستم تهويه مطلوب باشد . از تماس بي واسطه و هميشگي با پوست جلو گيري نماييد . درصورت بلعيده شدن فوراً به دكتر معالج مراجعه شود . از تحريك مجروح به تهوع خودداري فرمائيد . براي داده ها اكثر برگه اطلاعات ايمني ( MSDS) موجود مي باشد .

در
صورت استفاده در محفظه هاي سربسته موردها ايمني پايين را براي جلوگيري از حريق سوزي، انفجار و آسيب وصال به تندستي رعايت فرماييد :
در هنگام اجرا و كم آب شدن سطح به طور اندازه كافي از هواي نو را به محفظه وارد كنيد .
از ماسك و تجهيزات ضد انفجار استفاده فرماييد .
هرگونه جرقه، جوشكاري، كشيدن سيگار و واضح كردن شعله در محفظه اجرا ممنوع است .


تاييديه
كيفيت :
تمام محصولاتي كه توسط شركت كلينيك فني و تخصصي بتن عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي در ميان المملي مي باشد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۱:۰۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

آب بندي سازه اي

با توجه به لزوم جلوگيري از خوردگي و رنگ زدگي آرماتورهاي بتن داراي اسلحه فونداسيون و ديوارهاي حائل و هم ازمحلال بتن كه عمدتاً بواسطه تماس با آب يا اين كه پساب فيس مي دهد ، بكارگيري راهكارهاي نوين مهندسي از اهميت بسزائي برخوردار خواهد بود .


عرشه پل ها

آب بندي ديوار حائل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۷:۲۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

واترپروف پودري بتن چيست؟

دوري
از نفوذ محلول هاي شيميايي انسداد
بي نقص همگي ايراد و فرج ريز ناشي از كسري فيلر سنگدانه ها انتقال
قابليت و امكان آبگريزي فيلر به بتن رفع
جذب آب و نفوذپذيري بتن ساخت
بتن با دوام و مرغوب سواي
تاثير در مقاومت فشاري بتن مراقبت
خواص آب بندي در ارتفاع دوران منفعت برداري از سازه خودداري
از حمله سولفاتي و قليايي شدن بتن قدرت
پخش زياد مضاعف و سهولت اختلاط با بتن خودداري
از نفوذ يون كلر و بقيه مواد شيميايي خورنده به باطن بتن

آب بندي ديوار حائل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۸:۵۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

آب بندي ديوارهاي حائل(Sealing the retaining walls)

علت
آب بندي ديوار حائل
آب مي تواند از در بين درز و ترك هاي بسياري از مواد گوناگون نظير بتن، سنگ وآجر عبور كند . تا به اكنون ساختمان ها و بنا هاي زيرزميني فراواني مبتلا نشت شده اند . به طور تجربي مشاهده شده است، نيمي از ديوارهاي حائل و يا زيرزمين ها در ارتفاع عصر بهره برداري خويش در گير نشت مي شوند . البته سوال حياتي اين ميباشد كه چرا اين بنا ها دچار نشت مي شوند؟ ساده ترين پاسخي كه مي بضاعت و توان به آن داد اين مي‌باشد كه چون در اكثر مواقع تراز آب زيرزميني بالاست، فشار هيدروستاتيك ناشي از آب سبب ساز جريان آب به داخل سازه و در فيض نشت آن شده است . درز و ترك هايي كه در ارتفاع سازه به وجود آمده اند و همينطور عدم اجراي يك دست سازه، منجر به وجود وارد شدن مسير آب در سازه شده مي‌باشد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۵:۱۹ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

قابل استفاده در محيطهاي بهداشتي

شرح
:
BETOGARD SN-125 يك رنگ اپوكسي فارغ از حلال جهت حفاظت سطح ها بتني مي باشد . اين رنگ جهت اجرا در نواحي ساحلي و جذر و مدي ايده آل مي‌باشد به صورتيكه پس از غوطه وري در آب هم به واكنش پخت ادامه مي دهد . اين رنگ بر روي سطح ها مرطوب قابل اجرا بوده و با فايده گيري از سيستم اپوكسي تصحيح گرديده قابليت اجراي اين رنگ در محيط هاي در معرض جو نيز وجود دارد .

آب بندي ديوار حائل


خاصيت و اثرات :
چسبندگي
عالي بر روي سطح ها كم آب و مرطوب امكان
پخت در پايين آب مقاومت
نوري بسيار عالي به عنوان يك سيستم حفاظتي دوام
و قدمت طولاني مقاومت
در برابر يون كلر و نمكهاي جانور در آب دريا غير
سمي و قابل استفاده در محيطهاي بهداشتي


موردها
كاربرد :
بنا
هاي بتني و فلزي نواحي ساحلي و فرا ساحلي نواحي
جذر و مدي اسكله ها و كشتي ها سدها
و تصفيه خانه ها

مقدار
مصرف :
ضخامت پيشنهادي اين رنگ 250 تا 500 ميكرون مي باشد و اندازه رنگ مصرف شده 400 تا 800 گرم خواهد بود .

 

فراهم
سازي تراز :
مرحله زيرآيند بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي باشد . پيش از اجراي پوشش، كليه سطح هاي بايد مطابق استاندارد ISO8504 آماده سازي شوند . كثيفي سطح هاي و نمكهاي محلول مي بايست با آب نو شستشو شوند . روغن و چربي بايستي مطابق استاندارد SSPC-SP1 به وسيله حلال شستشو شود . همگي سطح هاي را به وسيله دستگاه سندبلاست يا اين كه ابزارهاي اختصاصي مطابق استاندارد a2 ½ (ISO 8501-1) آماده سازي نماييد . در صورتيكه في مابين عمليات آماده سازي مرحله و اجراي رنگ BETOGARD SN-125 مسافت وقتي وجود داشته باشد عمليات مهيا سازي ميكرومتر سفارش ميشود . پروفايل مرحله برابر 50 تا 70 ميكرومتر توصيه مي شود .

 

اختلاط
:
BETOGARD SN-125 در دو بسته بندي جدا عرضه مي گردد . همواره دو بسته بندي را به طور بي نقص با نيز ادغام نماييد . مخلوط بايستي در مدت كاربردي (POT LIFE) ذكر شده اجرا گردد .

مقدمه دو قسمتي از را به طور جداگانه در تحت ميكسر مخلوط نماييد؛ بعد از آن بخشي از B (جزء سياه ) را به جزو A بيش تر كرده به نحوي كه ظرف كاملا تخليه شود .اختلاط دو جزو رنگ بايستي با استعمال از همزن برقي (دريل+پره) با حداكثر سرعت 300 تا 400 بدور بر دقيقه رخ پذيرد . تا حصول اطمينان از اختلاط بي نقص و دستيابي به رنگ طوسي يكنواخت كار اختلاط را ادامه دهيد .

دقت 1 : مدام آن مقدار از مواد را با هم تركيب فرماييد كه حداكثر تا 30 دقيقه موضوع استعمال قرار بگيرد .

دقت 2 : رعايت دقيق نسبت هاي دو جزء رنگ الزامي مي باشد و هيچ زمان نسبت ها را تغيير‌و تحول ندهيد .

روش
اجرا :
رنگ اپوكسي را مي‌توانيد به وسيله ايرلس ، غلطك و يا اين كه مداد گيسو اجرا نماييد . خوب تر مي‌باشد اين رنگ در دو لايه اجرا گردد به طوريكه دوم پيشين ازخشك شدن لايه اوليه اجرا شود . در صورتيكه در بين دو اجرا بيش از24 ساعت مسافت باشد، سطح لايه اول مي بايست فراهم سازي شود .

 

ويژگي ها
فيزيكي و شيميايي:
موقعيت
فيزيكي مايع ويسكوز رنگ
: جزء1 سفيد
جزء2 سياه

ادغام خاكستري
وزن
مخصوص(g/cm3) : 1/0±4/1 نسبت
مخلوط اجزا ( وزني ( A:B: 3:1 درصد
جامد حجمي : 100 مقاومت
در برابر آب دريا : عالي چسبندگي
به بتن ((N/mm2 : 3- 5/2 ( بيشتر از پيوستگي بتن )

بازه زماني
كم آب شدن :


دما

 

قابل
لس
اجراي
لايه بعدي


خشك
شدن كامل
حداقل

حداكثر

15
رتبه سانتيگراد
9
ساعت
32
ساعت
3
روز
13
روز
25
سكو سانتيگراد
6
ساعت
24
ساعت
2
روز
7
روز
40
درجه سانتيگراد
4
ساعت
18
ساعت
1
روز
4
روز

توجه: بازه زماني زمان كم آب شدن به ضخامت پوشش اعمال گرديده بستگي دارد و تمام اطلاعات اين كاتالوگ بر اساس ضخامت فيلم كم آب سفارش گرديده مي باشد .

بازه
كاربردي (POT LIFE):
دماي
رنك (درجه سانتيگراد) 15 25 40 زمان
كاربردي (دقيقه) 70 45 20 دقت : با ازدياد حجم انباشت رزين و هاردنر پس از اختلاط، افزايش دماي رنگ سريعتر و در فيض بازه كاربري كوتاهتر خواهد شد .

 


برچسب: آب بندي ديوار حائل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۶:۵۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

آب بندي سطوح بتني | آب بندي ديوار حائل | فروش مواد آب بندي بتن

مواد آب بندي بتن جهت آب بندي ديوارحائل ، استخر - سازه هاي بتني از سه منظر دوام ، سود برداري و زيبايي تهيدست آب بندي مي باشند . آب بندي سازه هاي بتني گوياي لحاظ تمهيدات ضروري براي پرهيز از نفوذ يا عبور آب يا اين كه بقيه مايعات از مقطع بتن مي باشد .راه هاي مختلفي براي آب بندي بتن وجود داراست .سه
روش بخش اعظم آب بندي سازه هاي بتني ، آب بندي در حين ايجاد ، آب بندي به خط مش پوشش هاي سطحي يا نفوذگر ، آب بنديبه رويه تزري
سازه هاي بتني از سه منظر استمرار ، استفاده برداري و زيبايي نيازمند آب بندي مي باشند . آب بندي سازه هاي بتني گوياي لحاظ تمهيدات اضطراري براي جلوگيري از نفوذ يا عبور آب يا اين كه ساير مايعات از مقطع بتن مي باشد .شيوه هاي مختلفي براي آب بندي بتن وجود دارد .سه خط مش اكثر آب بندي بنا هاي بتني ، آب بندي در حين ساخت ، آب بندي به شيوه پوشش هاي سطحي يا اين كه نفوذگر ، آب بنديبه راه تزريق مي باشد .

بايد توجه داشت كه آب بندي بتن در بخش اعظمي از مواقع با وجود اين‌كه ما شاهده ورود آب از گزيده و خروج آن از سمتي ديگر نيستيم به نظر دوام سازه داراي اهميت بالايي مي باشد .

بديهي مي‌باشد كه مطمئن ترين روش و كارآمد ترين راه و روش همواره آب بندي سازه هاي بتني با به كارگيري تمهيدات در حين ساخت مي باشد . اين امر مي توانايي با استعمال از كاهش نفوذپذيري بتن ، استعمال از افزودني هاي بتن آب بند كننده و نصب واتراستاپ آب بند كننده بتن يا به كار گيري از پوشش هاي آب بندي در جهت فشار مثبت به وقوع پيوستن يابد .

ولي متاسفانه با اين وجود در بخش اعظمي از مواقع مشاهده مي شود به عوارض اقتصادي و يا عدم دور انديشي كافي سازندگان و تصميم گيران اين سيستم آب بندي در بنا هاي بتني فيس نمي گيرد .

آب بندي ديوار حائل

لذا در اين رخ در قدم دوم مي بضاعت براي آب بندي بتن از يكي از دو رويه همگاني آب بندي سازه هاي بتني يعني آب بندي به راه و روش تزريق رزين هاي پلي يورتان و اپوكسي و يا اين كه روش آب بندي با استفاده از انواع پوشش هاي آب بندي استعمال كرد . حتمي به ذكر مي‌باشد كه پوشش هاي آب بندي داراي گون هاي مختلفي مي باشند كه هر يك متناسب با وضعيت فايده برداري و محدوديت هاي مالي و اجرايي، تعيين و قابل استفاده مي باشند .لذا آنچه در اين بين مي تواند در تعيين خط مش آب بندي بتن زمينه دقت باشد نظر حداكثر تداوم آب بندي سازه هاي بتني مي باشد .

از
جمله گونه هاي پوشش هاي آب بندي بتن مي بضاعت به موارد پايين اشاره كرد :
پوشش
آب بندي كننده نفوذگر و كريستال شونده بتن
پوشش
آب بند كننده پليمري سيماني دو جزئي بتن
پوشش
آب بند كننده پلي يورتان و اپوكسي بتن
پوشش
آب بند كننده پلي يروتان بتن
پوشش
آب بند كننده اكروليكي بتن
پوشش
آب كننده سيلوكسان بتن
و
بقيه گونه هاي پوشش هاي آب بندي بتن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۵:۴۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

عايق حرارتي ديوار داخلي

عايق
حرارتي ديوار داخلي عايق حرارتي ديوار داخلي يعني كاهش انتقال حرارت ميان اشيا در تماس حرارتي يا اين كه در محدوده تاثير تابشي . به عبارت ديگر عايق حرارتي يعني انتقال انرژي حرارتي بين شي ءها با جايگاه حرارت متفاوت .

عايق حرارتي مي‌تواند با روش ها يا فرآيندهاي مختص طراحي شده و همينطور با گونه هاي و مواد مطلوب ايجاد گردد . عايق حرارتي ايزوبز با ضخامت ۵ ميلي متر قادر است در مقابل نفوذ حرارت در فصل گرما و نفوذ سوزوسرما در فصل سرد خودداري كند .

جريان گرما و سرما يك فيض اجتناب ناپذير از تماس ميان اجسام با دماي متعدد هست .
عايق حرارتي ايزوبز باعث مي‌گردد كه سوق دهي حرارتي كاهش يابد و تابش حرارتي را به جهت مخالف منعكس مي‌نمايد .

آب بندي ديوار حائل

در
عايق حرارتي خاصيت مهم مواد عبارتند از تراكم الياف جنس و گنجايش حرارتي عايق حرارتي ايزوبز با الياف پلي استر ساخته شده و به برهان تراكم الياف ميتواند تا ۴۰ درصد مصرف انرژي را كاهش دهد .

يك عدد از رويه شغل هاي مطلوب براي دوري از كاهش مصرف انرژي و ميزان اتلاف دماي محفظه در فصل گرما و سوز‌و‌سرما به كارگيري از عايق حرارتي ايزوبز براي عايق حرارتي ديوار داخلي هست .

به‌اين رخ كه اين عايق را در ديوارهاي فرنگي كه هم مي توانيم از باطن به كارگيري نماييم هم از نماي ساختمان ، خانه يا محل كار يا كليه بخش هايي كه منبط با فضاي خارجي ميباشند استعمال كنيم .

به دليل سبك سازي ساختمان ها و به كارگيري از مصالح نا مرغوب ، استفاده از عايق حرارتي ايزوبز جهت پرهيز از ورود هواي گرم و سرد به داخل و بر عكس و اتلاف انرژي محيط عايق حرارتي ايزوبز مي تواند مورد مناسب و معمولي اي براي انجام عايقكاري باشد .

عايق
حرارتي ديوار داخلي
عايق
حرارتي ديوار داخلي
بعضي
از مزيت هاي عايق حرارتي ايزوبز صرفه
جويي در انرژي تا ۴۰ درصد داراي
تائيديه بهداشت دارنده
تائيديه اروپا ضخامت
هاي ۵ و ۸ ميلي متري عمر
مضاعف بالا ضد
باكتري ضد
سايش عايق
رطوبتي دوري
از جلوس كرد ساختمان


برچسب: آب بندي ديوار حائل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۲:۵۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

پلي اوره ساختمان

پلي
اوره ساختمان پلي اوره پوششي دو جزئي الاستومري ميباشد كه مي توان به فيس يكدست و سواي درز اجرا شود . استفاده از مواد الاستومري پلي اوره به تيتر ماده آب بندي در پروژه هاي ساختماني در كشورهاي توسعه يافته مضاعف گسترده ميباشد . پلي اوره علاوه بر آب بندي مي تواند در مقاوم سازي بنا نيز به كارگرفته شود .اجراي پلي اوره به فيس اسپري بوده و در رخ به كار گيري از پلي اوره هيبريدي گهگاه با استعمال از غلطك هم اجرا مي شود . يك عدد از خواص فراوان خوب پلي اوره پخت سرعت بالا پلي آن ميباشد . در صورتي كه آب بندي در خارج از ساختمان باشد بايستي از پلي اوره آليقاتيك استفاده نمود و در صورتي كه پلي اوره آليقاتيك در دسترس نباشد مي بايست لايه محافظ اشعه فرابنش نيز به تيتر لايه نهايي به عمل گرفته شود . پلي اوره داراي چسبندگي زياد متعددي به زير لايه ( بتن، آهن و . . ) خواهد بود . كاربردهاي پلي اوره در آب بندي مي تواند در روف گاردن ها، تونل ها ، بام ها ، منهول ها، خدمت هاي بهداشتي، عرشه پل ها ، پل هاي هوايي و . .خواهد بود . يك عدد از مزيت هاي كليدي پلي اوره در آب بندي اين ميباشد كه با اعتنا به سرعت پخت بالا مي تواند در موردها واجب و اورژانسي هم به فعاليت گرفته شود . پلي اوره در شرايط متعدد آب و هوايي قابليت و امكان به كار گيري دارد . تحمل دمايي پلي اوره مضاعف عالي مي‌باشد به طوري مي توانايي از آلاسكا تا استوا آن را به عنوان مواد آب بندي به فعاليت گرفت . همچمنين مكانهايي كه دارنده ارتعاش و تكانهاي شديد هستند به نحوي كه عايق هاي عادي تحمل و كشساني ندارند مي توانايي از پلي اوره استفاده نمود .

آب بندي ديوار حائل
سقف
كاذب كناف – مزايا و معايب يكي از محصولات داراي اهميت سقف كاذب ، سقف كاذب كناف هست كه تفاوت متعددي با گونه هاي سقف نورگير كه از پنل هايي با فرآورده هاي متعدد گچي ، چوبي ، فلزي و . . . ساخته مي شود و با پروفيل هاي مخصوصي به سقف سازه ساختمان اتصال پيدا مي نمايند . كناف اين مدل سقف ها تنوع زيادي دارا‌هستند ولي در شراي بخواهيم آن ها را آناليز كنيم به دو جور كلي تقسيم بندي مي شوند كه در قسمت ذيل به شرح آن ها مي پردازيم .

گونه هاي
سقف كاذب كناف به نظر مراحل كاركرد همانگونه كه در بالا گفته شد ، سقف كاذب كه نوعي سقف نورگير هست به حيث فرايند كاركرد تنوع هاي گوناگوني دارا هستند ، اما در صورتيكه بخواهيم آن ها به رخ كلي تحليل كنيم ، مي توانيم آن ها را در دو جور كلي سقف كاذب اثبات كناف و سقف كاذب متحرك كناف تقسيم بندي كرد .

سقف
كاذب ثابت سقف كاذب كناف ثابت او‌لين مدل اي مي باشد كه مي توانايي به تحليل آن پرداخت . اين دسته از سقف هاي به دو جور سقف كاذب ثابت يكدست يا ساده و دسته دوم سقف كاذب كناف طرح دار يا اين كه دكوراتيو ، تقسيم بندي مي شوند . سقف هاي كاذب يكدست هيچ مدل درزي ندارند و آب بندي بدون نقص مي باشند . بعد از آن از اين كه سقف كاذب يك دست را نصب كرديد ، بايد آن را رنگ آميزي فرماييد تا از رنگ علاوه بر جلوه خاصي كه ايجاد مي كند از آن ها حفظ نمايد .

سقف
كاذب متحرك اين دسته از سقف هاي كاذب كناف بر خلاف سقف كاذب يك پارچه ، بدون درز نيستند و از نظر وزني فراوان سبك مي باشد . اين گونه از سقف هم چنين بر مبنا استاندارد هايي كه در سطح ميان الملل مطرح مي شود به علت وزن سبك آن ، زيبايي و هم چنين استحكام به حيث خوردگي جايگزين خيلي خوبي براي سقف هاي كاذب گچي مي باشد .

كاربرد
سقف هاي كاذب كناف اين گونه از سقف كاذب ، مي تواند به عنوان پوشش انتهايي در پايين سقف حياتي قرار بگيرد و جايگاهي براي پوشش تاسيسات الكتريكي گوناگون نظير دوربين هاي مدار بسته ، اعلام آتش ، سيم هاي عبوري و . . . باشد . نيز چنين اين نوع از سقف هاي به علت ظرافت بالايي كه دارا هستند مي توانند در زيبايي هر چه بيشتر ساختمان هاي اداري و تجاري و پاساژ و . . . . نقش موثري ايفا نمايند .

از طرفي مقاومت بالاي اين جور از سقف هاي در برابر ضربه ، رطوبت ، حرارت و الكتريسيته باعث گرديده هست كه اين گونه از سقف هاي كاربرد هاي گوناگوني در پوشش آشپزخانه ها ، مريضخانه ها ، سرويس هاي بهداشتي و گرمابه ، و نيز چنين به عنوان تيغه هاي جدا كننده سقفي كاربرد داشته باشند .

 

مزاياي
سقف كاذب كناف -اين
مدل از سقف ها به علت اقتصادي بودن نسبت به توليدات سقف نورگير بالاي آن ها كاربرد متعددي را در بين اشكال سقف كاذب پيدا كرده اند
– اين نوع از سقف هاي اكثر زمان ها گذشته از نصب پيش ساخته مي شوند و در محل نصب مي گردند همين امر منجر گرديده مي‌باشد كه اين جور از سقف ها نصب آسان ، سرعت بالاي نصب مخصوصا هنگامي كه وسعت متعددي را پوشش مي دهند داشته باشند .

– يكي از معضل هاي سقف كاذب دسترسي به تاسيساتي مي‌باشد كه در پشت آن ها قرار دارا‌هستند .
از اين رو اين گونه از سقف كاذب اين بحران را به صدق حل و فصل نموده است

همان طور كه در بالا گفته شد يكي از مزاياي با اهميت اين گونه از سقف ها وزن سبك آن ها نسب به بقيه سقف هاي كاذب است
سه مزيت بالا مهم‌ترين مزاياي اين دسته از سقف كاذب مي باشند . ولي بدون شك مزاياي ديگري نيز براي اين گونه از سقف كاذب وجود دارااست كه به طور كامل در مطلب ديگري آن ها را پوشش خواهيم بخشيد .


برچسب: آب بندي ديوار حائل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۴:۰۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

نم و رطوبت ديوار

نم
و رطوبت ديوار و رفع آن

براي رفع نم و رطوبت در هر قسمت از ساختمان، مقدمه بايد علت آن شناسايي و رفع شود . بعد اقدامات ترميمي (عايق رطوبتي، گچ و نقاشي ديوار) انجام مي شود .

براي
تشخيص علت نشت رطوبت و آب موردها پايين را بايستي در لحاظ گرفت:
1 . درصورتي كه چكه آب مقطعي باشد (يعني صرفا گهگاه آب چكه كند) به احتمال فراوان نشت از لوله فاضلاب و يا عايق رطوبتي هست آب بندي ديوار حائل

2 . مشاهده تغيير تحول شدت نم يا چكه آب، با بستن فلكه حساس آب هم مي تواند در تشخيص علت آن موءثر باشد .

3 . عدم به كارگيري از سرويسهاي بهداشتي براي بازه زماني تعدادي روز، و مشاهده تغيير‌و تحول چكه و رطوبت مي تواند به شناسايي علت امداد كند .

4 . رنگ آب و رطوبت ديوار هم مي تواند در گزينش مرجع آن امداد بسزايي نمايد .

در مواردي كه علامت هاي فوق راهگشا نباشند، تشخيص نشت از لوله آب يا اين كه فاضلاب از شيوه بازرسي محل و يا اين كه چه بسا استفاده از دستگاه مقدور خواهد بود .

رطوبت
ديوار سرويس هاي بهداشتي در صورتيكه لايه ايزوگام و يا اين كه قيرگوني سرويسهاي بهداشتي بدرستي كار كنند، نبايد رطوبت از سرويسهاي بهداشتي به خارج نشت كند . معمولا نشت رطوبت به برهان عدم اجراي صحيح كفشور اتفاق مي افتد .
اجراي صحيح كفشور مطابق شكل پايين است:
نصب
كفشور در كاشي كف - اجراي كفشور مطابق شكل بالا، باعث مي شود كه نم و رطوبت توده گرديده در كف، براحتي از شيوه لوله فاضلاب بيرون شود .

- البته درصورتي كه لوله كفشور در لوله فاضلاب "كيپ" باشد، يا اين كه اين كه لوله فاضلاب بالاتر از لبه ايزوگام قرار گيرد، رطوبت توده شده در كف، به تدريج به ديوارهاي سرويس بهداشتي سرايت مي نمايد .

براي
رفع نم سرويسهاي بهداشتي يك سري رويكرد فعاليت وجود دارد كه هر كدام در جاي خود كارساز هستند: 1-ريختن دوغاب پودر سنگ و سيمان سپيد روي كاشي كف .

-در اين رويكرد سيمان سپيد الك گرديده و پودر سنگ را با نسبت 1 به 3 تركيب مي كنند . (1 نصيب سيمان سپيد و 3 قسمت پودر سنگ) .

-با بيشتر كردن آب به اين مخلوط، دوغاب ديوانه مي سازند و روي بند كاشي هاي خدمت بهداشتي مي ريزند .

-پس از 5 تا 10 دقيقه كه دوغاب محكم شد، آنرا با گوني يا اين كه پارچه از روي مرحله پاك مي كنند .

2-استفاده از مواد شيميايي براي آب بند كردن درز كاشي ها .

در مواقعي كه بند كاشي ها لبريز باشد و نم به ديوار سرويسها نشت كرده باشد، اين احتمال وجود داراست كه آب از بند كاشي ها عبور كرده باشد . براي رفع اين مشكل موادي صنعتي ساخته شده و در ابزار فروشي ها موجود مي باشند .

برخي
از اين مواد عبارتند از:
ژيكا بام، ژل آب بندي C2، مايع آب بندي Timax و . . .

هر يك از اين مواد به روشهاي نوشته شده در بروشور خويش به كار گيري مي شوند .

3-تخريب كف سرويس و اجراي لايه قيرگوني يا اين كه ايزوگام نو .

در اين رويكرد كل كف خدمت تخريب گرديده و خارج مي گردد و پس از اجراي لايه قيرگوني و يا ايزوگام جديد، مجددا كف را با سراميك مي پوشانند .


برچسب: آب بندي ديوار حائل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۶:۵۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)