آب بندي ديوار حائل آب بندي ديوار حائل .

آب بندي ديوار حائل

ديوار حائل شمع-ورق (Sheet pile)

آب بندي ديوار حائل

ديوار
حائل مهار شده اين جور ديوار حائل از يك برگه فولادي توليد ميشوند كه در با استعمال از كابل يا اين كه مي‌ل مهار داحل خاك و سنگ پشت ديوار مهار گرديده مي باشد . ايجاد اين دسته ديوار حائل معمولا مستلزم دسترسي به پشت ديوار مي‌باشد و به همين ادله كاربرد متعددي در ساختمان سازي ندشته و اكثر در ديواره‌هاي ساحلي به كار گيري ميشود . با اين حال، در بعضي وارد ميله‌هاي فولادي يا كابل با به كارگيري از منش تزريق، داخل عمق خاك مهار مي شوند تا ديواره گود با نيروي فشار صفحه ها به خاك، پايداري شود .

 

ديوار
حائل بتني پشت بند دار اين نوع ديوار حائل با سهولت براي گود برداري‌هايي كه عمق متعددي ندارند، كاربرد دارااست . در اين راه و روش تيرك‌هاي فولادي يا چوبي و يا ديواره‌هاي آجري با به كارگيري از پشت بند‌هايي مهار ميگردند . ادله استوار كننده اين گونه گودها، تحمل فشار خاك از روش پشت بند‌‌ها ميباشد . از مزيت‌هاي اين رويه هزينه ناچيز و آساني در اجراست .

ديوار
حائل بتني پشت بند دار


در اين مقاله گونه هاي ديوار‌هاي حائل و موارد كاربرد هر يك تشريح شده ميباشد . همينطور كارايي شد مكانيزم همت هر كدام به همپا بررسي اقتصادي روش‌‌ها نيز در توضيحات به طور اجمالي ابلاغ شود . توليد اصولي ديوار حائل در ايمني يك پروژه نقش حياتي دارد و بر رعايت ملزومات اجراي آن به وسيله آيين نامه‌‌ها تاكيد اكثري گرديده است .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۴:۵۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ديوارهاي حائل طره‌اي (Cantilever)

آب بندي ديوار حائل

ديوارهاي MSE ديوارهاي انعطاف‌پذير  با اندركنش خاك و سازه مي‌باشند و امروزه بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرند و مولفه‌ اصلي اين نوع از ديوارها :

خاكريز: كه خاك دانه‌اي است
تقويت‌كننده‌ها در خاكريز
يك كاور پوسته‌اي (Skin) در سطح جلويي
تقويت مي‌تواند با استفاده از ورق‌هاي فولادي كالوانيزه، ژئوگريدها، يا ژئوتكستايل‌ها باشد. در بيشتر موارد، دال بتني پيش‌ساخته به عنوان پوسته استفاده مي‌شود. دال‌ها شيار داده شده‌اند تا در كنار هم بسته شده و خاك در بين اتصالات آنها جاري نشود. ورق كالوانيزه فولادي را به عنوان پوسته زمانيكه تقويت‌كننده‌ها نوارهاي فلزي هستند، مي‌توان استفاده نمود. هنگامي كه پوسته فلزي استفاده شود آنها به هم پيچ مي‌شوند و نوارهاي تقويتي بين پوسته‌ها قرار مي‌گيرند. شكل ۳ يك ديوار MSE با نوارهاي فلزي به عنوان تقويت همراه با پپوسته فلزي نشان داده شده است.

 

شكل ۳ – ديوار MSE با نوارهاي فلزي تقويتي و پوسته فلزي

شكل ۴ نوع عمومي ديوار MSE با تقويت‌كننده‌هاي ژئوگريد در خاكريز را نشان مي‌دهد. شكل‌هاي ۵ و ۶ ديوار MSE ساخته شده با ژئوتكستايل و ژئوگريد را به ترتيب نمايش مي‌دهد.

ديوارهاي حائل يا نگهبان با استفاده از تئوري‌هاي مختلف فشار خاك طراحي مي‌شوند. براي مطالعه طراحي ديوارهاي حائل مي‌توانيد به كتاب‌هاي مهندسي پي (فنداسيون) مراجعه نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۷:۱۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ديوارهاي عايق رطوبت

آب بندي ديوار حائل

 

ديوارهاي عايق رطوبت: اصولاً در ساختمان، ديواري به اسم ديوار عايق رطوبت مشاهده نمي‌گردد البته با اعتنا به اينكه عايق رطوبت را نمي‌توان ايستا نگه‌داشت، به مراد حفظ و حفاظت از عايق رطوبت به ويژه در سطوح عمودي از ديواري به كار گيري ميشود كه به آن «ديوار عايق» مي گويند . در شكل پايين ميتوانيد تأثير رطوبت از روش‌هاي متفاوت بر ساختمان را مشاهده فرمائيد .
صورت بعدي هم اثر رطوبت را از چهار طرف به ديوار را نشان ميدهد .


سناريو
نفوذ آب به ديوار و باطن ساختمان

نمايش
نفوذ آب به ديوار و باطن ساختمان
با دقت به شكل مشخص و معلوم مي باشد كه بايد ديوار را براي دوري از نفوذ آب و رطوبت به باطن ساختمان و نگهداري قسمت‌هاي فوقاني آن، عايق كرد .

در شكل بعد، مي‌توانيد جزئيات عايق‌كاري ديوار زيرزمين در برابر رطوبت را مشاهده نمائيد .


جزئيات
عايق‌كاري ديوار زيرزمين
نكته: در صورتي كه پشت ديوار محافظ، نيروي رانشي موجود باشد، به مراد رويارويي با آن، ديوار كرسي‌چيني به صورت پله‌اي اجرا مي‌شود . همچنين عايق رطوبتي بايد تا بازه كف‌سازي به وسيله يك سطر خشت يا ملات ماسه و سيمان به شكل مناسبي حفظ گردد .

ديوارهاي عايق حرارت: تلف نكردن انرژي، يكي از مهمترين مباحث در ساختمان‌سازي امروزي هست . به‌اين منظور مي‌توان از ديوارهايي كه انرژي را به سرعت از دست نمي‌دهند، استعمال كرد . اين ديوارها بايستي در برابر حرارت مقاوم باشند . به عبارتي ديگر بايستي اين ديوارها را عايق حرارتي كرد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۷:۰۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

اثر استفاده از خاك – سيمان بر رفتار ديوارهاي حائل خاك مسلح ژئوسنتيتيكي

مهدي
درخشندي1، غزاله رحمتي2، ماني سجادي3 امروزه به كارگيري از ديوارهاي حائل خاك مسلح با داراي اسلحه كننده هاي ژئوسنتتيكي جهت ارتقاء كارآيي و مقاومت در برابر بارهاي سرويس زياد رايج مي باشد . از اين رو تحقيقات گسترده اي جهت بهبود تلاش آن ها انجام پذيرفته ميباشد . در اين مطالعه با به كارگيري از مصالح خاك سيمان به تيتر ثبت كننده در دور و اطراف داراي سلاح كننده ها در اخلاق و رفتار استاتيكي ديوار قضيه مطالعه قرار گرفته مي باشد . در نوع عددي به كارگيري شده، لايه هاي مسلح كننده در كاغذ خويش در اواسط يك لايه 30 سانتي متري از مصالح خاك سيمان قرار گرفته است . با به كار گيري از انجام يك سري چك هاي عددي پارامتريك، اثر مصالح خاك سيمان بر اخلاق جابه جايي جانبي بلوك هاي رويه و نيروي مسلح كننده ها تحليل مي شود . نتايج نشان مي دهد كه وجود خاك سيمان سبب ساز كاهش حداكثر درصد جابه جايي راه و روش ديواره و نيز چنين كاهش قابل ملاحظه ماكزيمم نيروي داراي اسلحه كننده ها مي شود . در اين مطالعه نيز چنين اثر ارتقا تعداد لايه هاي داراي سلاح كننده فارغ از حضور و به همراه خاك سيمان، قضيه بررسي قرار گرفته است .

 

آب  بندي ديوار حائل


كلمات
كليدي: ديوارهاي حائل خاك مسلح، ژئوگريد، خاك سيمان

1 .
استاديار گروه خاك و پي، دانشكده فني و مهندسي دانشكده آزاد اسلامي واحد علم ها تحقيقات تهران 2 .
علم آموخته كارشناسي ارشد رشته عمران – مكانيك خاك وپي، دانشگاه فني و مهندسي دانش كده اراك 3 .
دانشجويي دكتراي عمران- مكانيك خاك و پي، دانشكده آزاد اسلامي واحد علم ها تحقيقات تهران

 

 

پي
نوشت:
طبق
درخواست اكثري از دوستان مبني بر نشر ليستي از مقاله‌ها داراي ارتباط و پژوهش هاي انجام گرديده در حيطه ژئوسنتتيك، ژئوتكنيك و بقيه حوزه‌ هاي داراي ارتباط با مكانيك خاك و مهندسي پي، به ضميمه ليستي از مقالات ارائه گرديده در دومين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي ( ۲۲-۲۳ مهر ۱۳۹۴) ارائه مي گردد:


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۳:۵۷ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ويژگي هاي فني پلي يوريا

كف پوش پلي يوريا

نسبت
اختلاط حجمي 2-1
ويسكوزيته
(Cº 25) جزء
A: cps 689
جزء
B: cps 650 ازدياد
ارتفاع تحت كشش (Cº 25) مطابق ASTM D412 430%
سختي
(shore A) مطابق ASTM D2240 100
سختي
(shore B) مطابق ASTM D2240 55
100%
مدول مطابق ASTM D412 1400
200%
مدول مطابق ASTM D412 2800
مقاومت
پارگي مطابق ASTM D624 KN/m
5/101 اشتعال
پذيري (UBC) كلاس
2 نقطه
اشتعال بيش
از Cº 93 مقاومت
سايشي (kg 1/1000 سيكل) كمتر
از mg 20 كاهش وزن انعطاف
پذيري مندرل mm 3 مطابق ASTM D1773 پاس
بسته
بندي ست
بشكه‌هاي فلزي 400 ليتري زمان
انبارداري (Cº50-0) 12
ماه

خاصيت
فرايندي در دماي Cº24 و رطوبت نسبي 54%:
مقطع
ژل شدن 20-6
ثانيه خشك
شدن
سطحي
(125 ميكرون) 45
ثانيه كم آب
شدن كامل 24
ساعت

جدول
مقاومت شيميايي براي 24 ساعت غوطه‌وري: مطابق ASTM D3912
جور
مواد شيميايي فيض
در Cº25 اسيد
استيك 5% تائيد
ضد
يخ تائيد
روغن
ترمز (DOT3) سازه
به شرايط گازولين
تائيد
اسيد
هيدروكلريك 20% تائيد
روغن
موتور تائيد-
تنها تغيير رنگ دارد سوخت
ديزل تائيد
اسيد
سولفوريك 10% تائيد
هيدروكسيد
سديم 10% تائيد
روغن
دنده تائيد
سوخت
جت JP4 بنا
به شرايط زايلين
بنا
به شرايط


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۱:۰۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ديوار حائل

شود .
ديوارهاي حائل از حيث ظاهري بسيار مشابه ديوارهاي برشي مي باشد البته از حيث عملكردي و بارگذاري زياد متفاوت تر از آن هست .
وجود ديوار حائل علاوه بر مهار فشار خاك پشت آن، مي تواند در سبك سازي بنا هم نقش ايفا نمايد . براساس بازنويسي چهارم استاندارد 2800، در صورتي كه وضعيت بند 3-3-1- 2 اين استاندارد كاملاً ارضا شود؛ مي توان سطح پايه را به بالاي ديوار حائل منتقل كرد . با اين عمل ضريب زمين‌لرزه حساب و كتاب گرديده و در سود اندازه نيروي زلزله وارده بر سازه كاهش يافته و سازه با مقطع كوچكتري جوابگو خواهد بود .
بارهاي مختلفي از قبيل توشه يخ، فشار آب زيرزميني، توشه سيل، توشه ناشي از وزن، توشه لرزاه اي و … به ديوار حائل وارد مي شود كه بعضا از آن ها با ارائه ديتيل هاي مطلوب در حين اجرا قابل صرف حيث كردن مي باشد .
بارهايي كه در طراحي ديوارهاي حائل در قابل انعطاف افزار موضوع به كارگيري است، عبارتند از : فشار جانبي خاك پشت ديوار و فشار ديناميكي ناشي از زمين‌لرزه .

آب بندي  ديوار حائل
مقدار بارهاي وارده براساس ارتباط ها مكانيك خاك و به فيس دستي حساب و كتاب شده و براي اعمال قابل انعطاف افزار استعمال خواهد شد . جهت اين بارها همواره طوريست كه ديوارهاي حائل را به سمت درون زيرزمين هل مي دهد .
برخي از قدم هاي پباده سازي ديوار حائل مشابه ديوارهاي برشي بوده ولي بقيه گام ها به صورت مخصوص براي طراحي ديوار حائل در نرم افزار مي باشد .
پيش از شروع طراحي ديوارهاي حائل در قابل انعطاف افزار، بايد آرماتورگذاري برهه زماني ديوار با رعايت قانون ها آرماتورگذاري مبحث نهم فيس گيرد؛ زيرا نرم افزار قادر به اعمال و در اختيار گرفتن مداد آن ها نمي باشد .
براي ارتقاء سرعت طراحي، عموماً يك ديوار از هر قاب كه ارتفاع بيشتري نسبت به ساير ديوارهاي به عبارتي قاب دارااست (ديوار بحراني) انتخاب گرديده و همان ديوار لود و طراحي مي شود .
پس از پباده سازي ديوار بحراني (تعيين آرماتورگذاري قائم و افقي آن)، مي توانايي با تعميم آماتورگذاري آن به ساير ديوارها؛ نسبت به ترسيم نقشه هاي سازه اي ديوار حائل مبادرت نمود .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۹:۲۵ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

باكس ژئوبگ

ورق ژئوتكستايلجعبه
ژئوبگ روشي تماما كاربردي جهت جلوگيري از فرسايش سواحل و رودخانه ها و همينطور مستحكم سازي حاشيه جاده ها و فيلتراسيون ريز دانه ها به عمل مي رود
از ديگر كاربردهاي اين جنس مي بضاعت به استفاده در مبارزه ها جهت ايجاد سنگر - خاكريز و ساختمانهاي عملياتي نام برد .

گابيون ژئوتكستايل ها با كاربردهاي گوناگون متشكل از مشهاي فلزي يه همراه ژئوبگهاي ساخته گرديده از ژئوتكستايل نقش بسيار مهمي در كنترل سيلاب ها و در دست گرفتن مسير رودخانها ايجاد مي كند .

از مزيت هاي با اهميت اين متاع سرعت اجرا در محل مي باشد .

به
علت وجود ژئوتكستايل در اين مال از فرساايش خاك جلوگيري مي شود


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۱:۱۱ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

مباني طراحي

.,,

ديوار حايل ديواري مي‌باشد كه براي مراقبت پايداري عده خاك در فصل مشترك يك اختلاف طول مورد به كارگيري قرار ميگيرد . ديوار سيل‌بند علاوه بر وظيفه فوق، بايستي از فرسايش جداره‌ها و رمز ريزشدن سيلاب به حوزه‌ زمينه محافظت پرهيز نمايد . ديوار سيل‌بند علاوه بر فشار خاك، ذيل تأثير فشار ناشي از سيلاب، آب زيرزميني و بركنش (نيروي ارشميدس) هم است . يك ديوار در يك تركيب بارگذاري ميتواند در جايگاه ديوار حايل و در تركيب بار گذاري ديگر، به عنوان ديوار سيل‌بند تلقي شود .

نيروهاي
مؤثر بر ديوارهاي حايل و سيل‌بند ديوارهاي حايل يا سيل بند بايستي پايين اثر بارهاي زير يا اين كه تركيبات نامساعدي از آن‌ها موضوع پباده سازي و يا اين كه حساب و كتاب قرار گيرند .

توشه
مرده وزن
خاك فشار
جانبي خاك فشار
آب زيرزميني فشار
برخاست (بركنش) فشار
جانبي ناشي از سربار فشار
بازخورد امواج نيروهاي
زلزله فشار
يخ ديوارهاي
سيل‌بند عملكرد با اهميت ديوار سيل‌بند سوق دهي رواناب و پرهيز از توسعه سيل در ناحيه مورد مراقبت است . ديواره سيل بند، در يك وجه ذيل تأثير بار گذاري فشار هيدرواستاتيك سيلاب و در وجه ديگر تحت تأثير فشار خاك و آب زيرزميني ميباشد . دو مدل كليدي سيل بندها، عبارتند از سيل بندهاي رودخانه‌اي و سيل بندهاي ساحلي . سيل بندهاي رودخانه‌اي در ارتفاع مشخصي از ساحل رودخانه يا اين كه مسيل اجرا شده و در هنگام سيلاب با دوري از ورود سيل به زمين ها كشاورزي و شهري، ذيل تأثير فشار هيدرواستاتيك از سمت رودخانه تا مرحله سيلاب قرار مي‌گيرند . در پيش‌رو سيل بندهاي ساحلي كه در كنار درياها اجرا مي‌شوند، ذيل تأثير بارهاي كوتاه بازه زماني ناشي از بالا داخل شدن آب در اثر موج، ضربات موج، يا اين كه اثر جزر و مد دريا مي باشند . امواج ساحلي ماهيت ديناميكي داشته و در برهه زماني چندين ثانيه بر بنا اثر مي‌كند . در خلال طوفان، به علت سرعت باد و شدت بازخورد امواج، اجراي عمليات ترميمي در ديوار ساحلي و همينطور شريان‌هاي كليدي داراي ارتباط با آنها زياد مشكل مي‌باشد . لذا بايد با اعمال پيش بيني ها طراحي و جزييات اجرايي مناسب، از عملكرد رضايت بخش ديوارها در شرايط بحراني مطمئن شد .

ملاحظات
عمومي ديوارهاي سيل‌بند و ساحلي، غالباً پايين تأثير نشت از ميان جسم سازه ، زيرنشت يا جريان زه در بخش تحتاني يا نشت در محيط و انتهاي خود مي باشند . كنترل نشت از گزاره ملاحظات اصلي در طرح ديواره‌هاي سيل‌بند ميباشد و نشت كنترل نشده معمولاً سبب ساز به ارتقا فشار و يا اين كه ساخت فشار برخاست (بركنش) در پايين ديوار و كاهش ضريب ايمني پايداري خواهد گشت .

ارتقا فشار منفذي در مصالح تحت پايه يا در حوالي پنجه ديوار ممكن مي باشد شرايط ژئوتكنيكي را جهت جوشش ماسه يا اين كه تورم خاك در تحت اساس را فراهم نمايد . پديده نشت در پايه ممكن مي باشد دارنده چنان سرعتي باشد كه براي جابه‌جايي مصالح غيرچسبنده زير شالوده و ايجاد پديده رگاب كافي باشد . كنترل نشت، مستلزم طراحي جزيياتي ميباشد كه فشار نشت و سرعت حركت آن در خاك در محدوده مجاز، حفظ شود . در بعضي مورد ها ممكن مي‌باشد نشت كنترل شده حتي در رخ بلندمرتبه بودن اندازه آن، فاقد خطر دورازشوخي باشد . در صورتي كه ديوار سيل بند براي نگهداري بخشها مسكوني احداث شود، مي بايست نشت آب از روش پمپ نمودن آن به خارج از حيطه حفاظت شده تخليه شود . 

آب بندي ديوار حائل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۷:۰۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

تفاوت ديوارحائل بتن آرمه با ديوار برشي:

آب بندي ديوار حائل

1- ديوارهاي برشي دارنده سعي داخل ورقه اي بوده (خمش در ديوار در ورقه ديوار توليد مي شود) در حالي كه ديوار حائل عمدتاً دارنده سعي برون كاغذ مي باشد (خمش ديوار در بيرون ورقه آن اتفاق مي افتد) .

2- بارهاي وارده براي طراحي ديوار برشي عمدتاً لرزه اي البته توشه هاي وارده براي طراحي ديوار حائل عمدتا استاتيكي و گاهاً لرزه اي مي باشد .

3- راستاي توشه وارده بر ديوار برشي نيز راستا با كاغذ ديوار البته راستاي بارهاي وارده بر ديوار حايل عمود بر كاغذ ديوار مي‌باشد .

لزوم
به كار گيري از ديوار حائل
در چه مواردي بايستي به پباده سازي و اجراي ديوار حائل روي آوريم؟
حتماً تاكنون متوجه گرديده ايد كه در مواردي كه ديوارهاي زير زمين در تماس با خاك دور و اطراف قرار داشته باشند و خاك نيرويي را از سمت خود به سمت ديوارها وارد كند، مي بايست از ديوار حايل استعمال نمود .

امروزه در اكثر توليد و سازها ديوار حائل به تيتر يك بنا نگهبان دايم براي تقابل با فشار جانبي خاك در طبقات پايين زمين موضوع به كارگيري قرار مي گيرد و به كارگيري از ديوارهاي قطور بنايي به تيتر ديوار حائل ذيل زمين تقريباً منسوخ گرديده است .

از آنجايي كه اغلب، سازندگان و كارفرمايان، نسبت به اجراي ديوار حايل داراي يك ذهنيت منفي بوده و آن را يك هزينه مازاد براي پروژه تلقي مي كنند؛ اداره هاي نظام مهندسي اجراي ديوار حائل بتن آرمه براي زير زمين هاي با عمده از يك طبقه (گودبرداري عمده از 3 متر از سطح صفر-صفر) الزام كرده هست .

از همين رو گاهاً طراحان با درنظر گرفتن مساله اقتصادي پروژه، براي ذيل زمين هاي يك طبقه، اجراي ديوار حائل بتني را واجب ندانسته و ساخت ديوار با آجرفشاري و ملات ماسه سيمان با حداقل ضخامت 30 سانتي متر را ترجيح مي دهند (همانند عكس زير) .

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۹:۵۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

موارد كاربرد الياف پليمري MFRC:

آب بندي ديوار حائل

الياف پليمري ماكرو سازه اي عاج دار در بتن قابل ارتجاع فرم پذير از انهدام تيرهاي بتني در اثر كشش قطري جلوگيري كرده و در برخي از آزمايشها كاربرد الياف پليمري ماكرو سازه اي مقاومت برشي تيرها را بيش از ۱۰۰ درصد افزايش ميدهد.
نتايج آزمايشهاي انجام شده بر روي ۷ تير داراي الياف پليمري آجدار كه چهار تير آن خاموت هم داشته معادله زير جهت برآورد Vcf پيشنهاد شده است .

معادله

Ft : مقاومت كششي بتن كه از نتايج كششي مستقيم استوانه ۳۰× ۱۵ سانتيمتر بدست مي آيد.
: نسبت عمق موثر به دهانه برشي است.
اثرات انواع مختلف الياف از طريق پارامتر Ft در معادله بررسي مي شود روش طراحي پيشنهاد شده همان طريق ACI-318 را در مورد محاسبه سهم خاموت در ظرفيت برشي را دنبال مي كند كه به آن نيروهاي مقاوم بتن نيز كه براساس تنش برشي معادله بالا محاسبه شده اضافه مي گردد.

موارد كاربرد الياف پليمري MFRC:
فن آوري نوين بتن الياف پليمري ماكرو سازه اي با خواص مناسبي همچون قابليت جذب انرژي ،شكل پذيري بالا، مقاومت فوق العاده،پايداري در مقابل ترك خوردن را دارا ميباشد كه متناسب با آن ميتوان موارد كاربرد فراواني يافت.بتن الياف پليمري ماكرو سازه اي بهترين مصالح مورد استفاده در ساخت بناهاي مقاوم در برابر ضربه همچون سازه هاي بتني پناهگاهها، انبارهاي نگهداري مواد منفجره،فرودگاهها، بتن غلتكي، ترميم سازه ها ، بتن پاششي، پلها ،سكوهاي نفتي، ورزشگاهها، سر ريز سدها، تقويت زمين و معادن،پوشش تونلTBM، منهول، كانال، لوله هاي بتني، اسكله، ديواره هاي برگشت، تثبيت خاك، تزريق حفره هاي زيرزميني، تدابير زلزله، پوشش كانال، استحكام رامپ، استخرها، مخازن،سقفهاي مسكوني، پياده رو،مسيرهاي عبور و مرور صنعتي و تجاري، پاركينگ، قطعات پيش ساخته، تاسيسات شيميايي و غيره ميباشد.
بتن الياف پليمري در سالهاي اخير در پروژه هايي نظير:بتن غلتكي براي روسازي راهها و فرودگاهها ، بتن پلهاي عظيم با تغيير شكلهاي زياد و بويژه در پوشش بتني تونلها بكار رفته است .در ساخت پوشش تونلها بتن الياف پليمري با پاشيدن( Shotcrete) بر جداره تونل شكل مي پذيرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۹:۱۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)