آب بندی دیوار حائل آب بندی دیوار حائل .

آب بندی دیوار حائل

دیوار حائل

1- دیوار حائل وزنی : ا ین دیوار ا ز بتن عادی یا نصیحت می کرد ز مصالح بنایی ساخته می شود و پایداری آن در برابرواژگونی و لغزش بوسیله وزن هرج و مرج ن تامین می گردد . این جور دیوار معمولا تا ارتفاع 4 ــ 5 متر اقتصادی می باشد .

2 - دیوار حائل طره ای : این دیوار از مدل دیوار بتن دارای سلاح می باشد که پایداری آن توسط کارایی طره ای تامین می گردد . چکیده از پایداری این دیوار هم از وزن خاک جان دار بر روی پاشنه دیوار تامین می گردد . این دیوارها تا ارتفاع 7 متر اقتصادی می باشند .

آب بندی دیوار حائل

3 - دیوار حائل پشت بند دار : این دیوار مشابه دیوار طره ای هست با این تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت بند ها یی عمود بر تیغه دیوار می باشد . این پشت بند ها شالوده و بدنه دیوار را به نیز متصل می نمایند و در مواقعی که دیوار طویل و یا این که ارتفاع آن بسیار است موضوع استفاده قرار می گیرند . پشت بند ها باعث کاهش لنگر خمشی و برش در دیوار می گردد . در صورتی که تیغه های تقویتی در جلو دیوار اجرا شوند به آن دیوار مبنا دار گویند .

4 - دیوار حائل صندوقه ای : این دیوار از قطعات بتن پیش ساخته ، فلز یا چوب ساخته می شوند و به وسیله مهارهائی که در خاک کوبیده می شوند تقویت می گرد ند .

5 - دیوار حائل نیمه وزنی : این دیوار تقریبا وضعیتی ما در بین دیوار وزنی و طره ای دارد و به منظور کاهش بعد ها و مصالح دیوار میزان اندکی فولاد در آن بکار برده می شود .

6
- دیوار مبنا پل ها : این دیوار ها اکثر وقت ها دیوارهای حائلی می باشند که همرا با دیوار های جناحی خاکریز دسترسی را نگهداری نموده و حفاظت حتمی در برابر فرسایش و تخریب شالوده پل را آماده می آورند این دیوارها از دو جنبه نصیحت میکرد ساسی از دیگر دیوار های حائل متمایز می گردند :
الف ) عکس العملهای انتهائی دهانه پل را حمل می نما یند .

ب ) چون در بالا مهار می شوند لذا بعید است که فشار محرک در خاک پشت آنان توسعه و گسترش یابد .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۲:۳۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)