آب بندی دیوار حائل آب بندی دیوار حائل .

آب بندی دیوار حائل

مبانی طراحی

.,,

دیوار حایل دیواری می‌باشد که برای مراقبت پایداری عده خاک در فصل مشترک یک اختلاف طول مورد به کارگیری قرار میگیرد . دیوار سیل‌بند علاوه بر وظیفه فوق، بایستی از فرسایش جداره‌ها و رمز ریزشدن سیلاب به حوزه‌ زمینه محافظت پرهیز نماید . دیوار سیل‌بند علاوه بر فشار خاک، ذیل تأثیر فشار ناشی از سیلاب، آب زیرزمینی و برکنش (نیروی ارشمیدس) هم است . یک دیوار در یک ترکیب بارگذاری میتواند در جایگاه دیوار حایل و در ترکیب بار گذاری دیگر، به عنوان دیوار سیل‌بند تلقی شود .

نیروهای
مؤثر بر دیوارهای حایل و سیل‌بند دیوارهای حایل یا سیل بند بایستی پایین اثر بارهای زیر یا این که ترکیبات نامساعدی از آن‌ها موضوع پباده سازی و یا این که حساب و کتاب قرار گیرند .

توشه
مرده وزن
خاک فشار
جانبی خاک فشار
آب زیرزمینی فشار
برخاست (برکنش) فشار
جانبی ناشی از سربار فشار
بازخورد امواج نیروهای
زلزله فشار
یخ دیوارهای
سیل‌بند عملکرد با اهمیت دیوار سیل‌بند سوق دهی رواناب و پرهیز از توسعه سیل در ناحیه مورد مراقبت است . دیواره سیل بند، در یک وجه ذیل تأثیر بار گذاری فشار هیدرواستاتیک سیلاب و در وجه دیگر تحت تأثیر فشار خاک و آب زیرزمینی میباشد . دو مدل کلیدی سیل بندها، عبارتند از سیل بندهای رودخانه‌ای و سیل بندهای ساحلی . سیل بندهای رودخانه‌ای در ارتفاع مشخصی از ساحل رودخانه یا این که مسیل اجرا شده و در هنگام سیلاب با دوری از ورود سیل به زمین ها کشاورزی و شهری، ذیل تأثیر فشار هیدرواستاتیک از سمت رودخانه تا مرحله سیلاب قرار می‌گیرند . در پیش‌رو سیل بندهای ساحلی که در کنار دریاها اجرا می‌شوند، ذیل تأثیر بارهای کوتاه بازه زمانی ناشی از بالا داخل شدن آب در اثر موج، ضربات موج، یا این که اثر جزر و مد دریا می باشند . امواج ساحلی ماهیت دینامیکی داشته و در برهه زمانی چندین ثانیه بر بنا اثر می‌کند . در خلال طوفان، به علت سرعت باد و شدت بازخورد امواج، اجرای عملیات ترمیمی در دیوار ساحلی و همینطور شریان‌های کلیدی دارای ارتباط با آنها زیاد مشکل می‌باشد . لذا باید با اعمال پیش بینی ها طراحی و جزییات اجرایی مناسب، از عملکرد رضایت بخش دیوارها در شرایط بحرانی مطمئن شد .

ملاحظات
عمومی دیوارهای سیل‌بند و ساحلی، غالباً پایین تأثیر نشت از میان جسم سازه ، زیرنشت یا جریان زه در بخش تحتانی یا نشت در محیط و انتهای خود می باشند . کنترل نشت از گزاره ملاحظات اصلی در طرح دیواره‌های سیل‌بند میباشد و نشت کنترل نشده معمولاً سبب ساز به ارتقا فشار و یا این که ساخت فشار برخاست (برکنش) در پایین دیوار و کاهش ضریب ایمنی پایداری خواهد گشت .

ارتقا فشار منفذی در مصالح تحت پایه یا در حوالی پنجه دیوار ممکن می باشد شرایط ژئوتکنیکی را جهت جوشش ماسه یا این که تورم خاک در تحت اساس را فراهم نماید . پدیده نشت در پایه ممکن می باشد دارنده چنان سرعتی باشد که برای جابه‌جایی مصالح غیرچسبنده زیر شالوده و ایجاد پدیده رگاب کافی باشد . کنترل نشت، مستلزم طراحی جزییاتی میباشد که فشار نشت و سرعت حرکت آن در خاک در محدوده مجاز، حفظ شود . در بعضی مورد ها ممکن می‌باشد نشت کنترل شده حتی در رخ بلندمرتبه بودن اندازه آن، فاقد خطر دورازشوخی باشد . در صورتی که دیوار سیل بند برای نگهداری بخشها مسکونی احداث شود، می بایست نشت آب از روش پمپ نمودن آن به خارج از حیطه حفاظت شده تخلیه شود . 

آب بندی دیوار حائل


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۷:۰۲ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)