آب بندی دیوار حائل آب بندی دیوار حائل .

آب بندی دیوار حائل

تلاش مواد نفوذگر کریستال شونده

تلاش
مواد نفوذگر کریستال شونده :
مواد نفوذگر کریستال شونده بر مبنا مواد سیمانی و مواد شیمیایی عکس العمل پذیر می‌باشد . این مواد با تولید واکنش شیمیایی، بتن را از عمق آببندی می کنند .

تأثیر آب بندی ناشی از دو واکنش معمولی می باشد عکس العمل شیمیایی و برخورد فیزیکی . بتن طبیعت شیمیایی داراست . زمانیکه ذرات سیمان هیدراته می شوند واکنش فی مابین آب و سیمان سبب ساز به دشوار شدن بتن و تشکیل توده صلب می شود . همچنین این برخورد محصولات فرعی ساخت می نماید که بصورت آهک آزاد 5/3 % وزنی بتن را مشتمل بر می شوند در منافذ جان دار هستند و در وضعیت سکون در بتن می مثل .

آب بندی دیوار حائل

آب بندی کریستالی گونه دیگری از مواد شیمیایی را به ترکیب بتن می افزاید . زمانیکه مواد نفوذگر کریستال شونده در تماس با بتن قرار می گیرند عامل ها فعال آن‌ها آغاز به نفوذ در منافذ مویین بتن می نمایند و پروسه انتشار شیمیایی اتفاق می افتد . تئوری پشت انتشار، مهاجرت محلول با دانسیته بالاتر به سمت محلول با دانسیته پائین خیس تا مدت تعدیل می‌باشد . بنابراین وقتی که بتن پیش از اعمال سیستم آب بندی با آب اشباع می باشد یک محلول با دانسیته شیمیایی پائین فیس گرفته و آب بندی کریستالی بر بتن اعمال می شود محلول با دانسیته شیمیایی بالا در سطح تشکیل می شود و فرایند تکثیر شیمیایی را رویکرد اندازی می نماید . مواد شیمیایی آب بندی کریستالی باید به سمت آب ( محلول با دانسیته پائین ) سفر کنند تا محلول تعدیل شود .

مواد شیمیایی آب بندی کریستالی در بتن پخش می شوند و در دسترس فرآورده جانبی هیدراسیون بتن قرار گرفته و به برخورد شیمیایی اجازه وقوع می دهند . وقتی این دو گروه مواد شیمیایی ـ متاع جانبی هیدراسیون سیمان و مواد کریستالی ـ در حضور رطوبت در کنار نیز قرار می گیرند برخورد شیمیایی واقعه می افتد . در اثر این واکنش میلیون ها کریستال نامحلول تشکیل گردیده و لوله های مویین، ترکها و منافذ را مسدود می کنند . تشکیل این ساختار کریستالی تنها در حضور رطوبت رخداد می افتد و لذا در منافذ، مجراهای موئینه و ترکهای حاصل از عده شدگی تشکیل می شود . با ورود آب، آببندی کریستالی شکل می گیرد و سوراخها، منافذ و ترکها را آببند می کند . مواد نفوذگر کریستال شونده بصورت یک دست با بتن درآمده و بتن را جزئی از سیستم آببندی می نمایند . ساختار کریستالی تشکیل شده و با ادامه انتقال مواد شیمیایی به آب، این رشته کریستالی بلندتر می شود . واکنش تا اتمام مواد شیمیایی کریستالی یا این که اتمام آب ادامه می یابد .

مواد کریستال شونده به صور متعدد قابل مصرف می‌باشند . فرم مایع آن به عنوان افزودنی آببند کننده بتن استعمال گردیده و به ادغام بتن در حین مراحل بچینگ پلانت و یا به تراک میکسر مجهز در سایت افزوده می شود . فرم پودری آن بصورت پاشش خشک بر سطوح بتنی افقی نو و یا این که بصورت مخلوط با آب به عنوان پوشش بر سطح ها بتنی دیرین و نو ( اعم از افقی و یا عمودی ) قابل مصرف میباشد .

بدلیل مقاومت بالای این سیستم ها در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی، سیستم آب بندی نفوذگر کریستال شونده، مطمئن ترین سیستم در آببندی و حفظ مخازن آب، تصفیه منزل های فاضلاب، تونلها، منهولها و چاله شیرها (valve pits)، سازه های زیرزمینی، دیوارهای حائل و . . . می باشد .

تکنولوژی کریستال شونده دوام و کارائی سازه های بتنی را افزایش داده و هزینه های تعمیرات را کاهش می دهد و از بتن در برابر تأثیر دست اندرکاران شیمیایی خورنده نگهداری می کند .

خواص آب بندی حاصل از مواد نفوذگر کریستال شونده همیشگی می باشد . بدلیل این که تشکیل کریستالها در داخل بتن چهره می گیرد و در مرحله وجود ندارد قابلیت و امکان ترک شدن و تخریب آن مانند غشاها و سیستم های آب بندی سطحی و لایه ای منتفی می باشد . لذا چه بسا در فیس برداشته شدن لایه، سیستم آب بندی مختل نمی شود .

آببندی کریستالی به طور کامل با بتن سازگار بوده، چسبندگی عالی به بتن تولید می نماید مقاومت بتن را در برابر سیکل های ذوب و یخ ارتقا می دهد و به جهت کاهش تکثیر یون کلراید، میلگردهای فولادی را در برابر خوردگی مراقبت می نماید .

علی رغم اینکه سیستم های نفوذگر کریستال شونده نفوذ آب از شیوه منافذ مویین را مسدود می کنند به بتن اجازه تنفس داده و به کیورینگ و کسب مقاومت بتن یاری می نمایند .

از مهم ترین مزایای سیستم آب بندی کریستالی خاصیت خود ترمیم شوندگی (Self-healing property) آن می‌باشد . این سیستم حاذق هست ترکهای موئین استاتیک حاصل از توده شدگی (Shrinkage) تا عرض mm 4/0 ( 400 میکرون ) را با تشکیل نانو کریستال ترمیم نماید و بازدارنده عبور آب از این ترکها گردد .

آب بندی کریستالی نسبت به مواد شیمیایی در محدوده PH در میان 11 - 3 در تماس مداوم و در بین 12 - 2 در تماسهای دوره ای مقاوم میباشد . رطوبت و اکسیژن تأثیر منفی بر این تیم محصول ها ندارند .

ممانعت
از تخریب بتن با به کار گیری از تکنولوژی کریستالی :
با به کار گیری از مواد نفوذگر کریستال شونده می بضاعت و توان از بتن در برابر آسیب های بخش اعظمی محافظت نمود و بر کارداران مخرب زیادی غلبه نمود .
از جمله مواردی که می بضاعت و توان از این تکنولوژی در تقابل با دست اندرکاران مخرب به کار گیری نمود عبارتند از :
آب اضافی اختلاط : استفاده آب بیش از حد مجاز در تولید بتن منجر به آسیب های بدون شوخی چون کاهش مقاومت فشاری، ارتقاء ترکهای ناشی از جمع شدگی، ارتقا اندازه تخلخل و ضعف آب بندی ، کاهش مقاومت در برابر سایش و فرسایش، و کاهش استمرار می شود .

آب اضافی اختلاط که بیش از آب مسئله نیاز برای روند هیدراسیون میباشد منافذ و مسیرهای موئینه در بتن باقی می گذارد که نهایتا مسیر ورود آب و مواد شیمیایی به بتن خواهند بود . نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده زیرا کلرایدها، سولفاتها و دی اکسید کربن منجر به تخریب بتن به مرور مدت می شوند .

سیستم نفوذگر کریستال شونده با تشکیل کریستالهای نامحلول رخنه‌ ها و منافذ را مسدود کرده و ترکها را طی فرآیند خود ترمیم شوندگی پر می نماید . کریستالها در تمامی مسیرهای آب تشکیل می شوند: باطن ترکها، منافذ مویین و . . . به جای کاهش تخلخل بتن، با به کارگیری از کاهنده های آب، اعصاب و روان کننده ها و فوق اعصاب کننده ها، تشکیل کریستالی بامسئولیت پرکردن و مسدود کردن تخلخل ها در بتن شده و به عنوان جزو مستمر و جدائی ناپذیر و یکپارچه با بنا در می آیند . کریستالها با ایجاد ساختار شبکه ای (Cross-linked) و متراکم (Dense) در عده بتن آن را نفوذ ناپذیر می نمایند .

کاور بتنی ناکافی : قرار گرفتن میلگردهای تقویت کننده فلزی در فاصله نزدیک از سطح فرنگی بتن باعث به کنار گذاشتن خوردگی، تخریب در اثر سیکل های ذوب و یخ، و خوردگی میلگردها می شود . زمانیکه کاور بتنی روی میلگردها به حد کافی نباشد شبکه های فولادی در معرض خوردگی و زنگ زدگی قرار می گیرند . از آنجا که سرعت انبساط و انقباض فلز پایین تأثیر تغییرات دمایی، با بتن متمایز میباشد . انبساط فلز باعث ایجاد نیروهای داخلی در بتن می شود . زمانیکه این نیروها از مقاومت کششی بتن بیشتر می شوند بتن کنار گذاشتن می خورد .

همینطور در بتن های نفوذپذیر با کاور ناکافی، آب و مواد شیمیایی خورنده به راحتی به بتن نفوذ کرده و به شبکه میلگردها دسترسی می یابد .

وقتی فلز در معرض محیط خورنده قرار می گیرد خوردگی رخداد می افتد و کنار گذاشتن خوردگی یک عدد از عواقب آن می‌باشد . سیستم آب بندی کریستال شونده می تواند تأثیر منفی کاور ناکافی را تا حد متعددی خنثی کند . این سیستم نسبت به مواد شیمیایی در محدوده PH در میان 11 - 3 در تماس مداوم و میان 12 - 2 در تماس های دوره ای مقاوم می‌باشد . این سیستم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی بداخل بتن مقاومت کرده و دسترسی آن‌ها را به میلگردهای تقویت کننده محدود می نماید . همینطور در صورت مصرف این سیستم، ترکهای موئین، ترمیم گردیده و مسیر عبور آب و فاکتورهای مخرب مسدود می گردد .


برچسب: آب بندی دیوار حائل،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۴:۳۸ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)